Boty

VoteBot

Posted on

VoteBot (@vote) to bot z pomocą którego możesz tworzyć proste, odświeżane w czasie rzeczywistym ankiety dla Twoich kontaktów, grup i kanałów. Ankiety mogą mieć wyniki imienne (czyli w odpowiedziach będą wyświetlane […]

Boty

LikeBot

Posted on

LikeBot to bot, dzięki któremu nasze wiadomości wysyłane do grupy, supergrupy, kanału lub nawet do innej osoby, mogą być opatrzone ikonami emocji, podobnie jak ma to miejsce np. na facebooku […]

Informacje

Wprowadzamy bezstresowy Regulamin

Posted on

Hej, jak wspominałem w poprzednim wpisie – wprowadzamy Regulamin, który będzie stale aktualizowany w miarę potrzeb. W tym wpisie można go komentować poprzez formularz pod tekstem, natomiast “stały” jest dostępny […]